Program Kranj zmore več

Cenjene občanke in spoštovani občani Kranja,

skupaj z vami, ki ste največji potencial gorenjske prestolnice, želim ustvarjati mesto, v katerem bo dobro nam in našim zanamcem. Naj Kranj še bolj kot kdaj koli prej postane mesto poslovnih in prostočasnih priložnosti. Mesto, v katerem bomo še raje živeli in delali. Z namenom, da to uresničimo, v osmih nosilnih točkah predstavljam svoj program, ki ga želim uresničiti v dveh mandatih.

Ker vem, da Kranj zmore več!

Matjaž Rakovec

1. PROMETNA RAZBREMENITEV IN NOVA KRANJSKA MOBILNOST

Promet v občini bomo v dogovoru z državnimi organi razbremenili. Zavzemali se bomo za spremembo projekta severne obvoznice in jo delno nadomestili z novim izvozom AC Kranj-sever. Poskrbeli bomo za celostno ureditev vzhodne vpadnice v mesto vse do avtocestnega izhoda Kranj-vzhod, vključno z razširitvijo v štiripasovnico in z rekonstrukcijo krožišča. Naredili bomo vse v naši moči za preusmeritev letalskih letov mimo najbolj naseljenih območij, ki v zadnjem obdobju povzročajo nesorazmeren hrup. Uredili in dogradili bomo kolesarske poti po Kranju, v okoliških naseljih ter jih povezali z že obstoječimi kolesarskimi potmi. Zagotovili bomo več mest za električno polnjenje avtomobilov. Poleg doprinosa k trajnostni mobilnosti bomo s tem spodbujali zdrav življenjski slog in izboljšali turistično ponudbo. Nova kranjska mobilnost pa je tudi povečan doseg Kranvaja, ki bo z dodatnimi vozili vozil tudi od Doma upokojencev do pokopališča in Zdravstvenega doma.

Ob železniški postaji bomo umestili novo glavno avtobusno postajo in vzpostavili sodoben center mobilnosti s Centralno potniško postajo Kranj. Poskrbeli bomo, da se bodo uskladili vozni redi, da bo v bližini dovolj parkirišč v sistemu Park&Ride in redna, frekventna prometna povezava s centrom z električnimi shuttli, v prihodnosti tudi samovozečimi.

Nosilni projekt: Centralna potniška postaja

Nova kranjska mobilnost

2. ŽIVI IN DELAJ V KRANJU

Kranj je bil v preteklosti eno izmed gospodarsko najbolj razvitih mest v regiji in nekdanji skupni državi. Spodbujali bomo ponovno povezovanje izobraževalnih ustanov z lokalnimi podjetji in Kranju vrnili sloves inovativnosti. Ustvarjali bomo nova delovna mesta. Zagotovili bomo spodbudno okolje za drzno visokotehnološko podjetništvo, start-up podjetja, urbane pilotske projekte tehnologij prihodnosti. S primerno izobraževalno, stanovanjsko in zaposlitveno politiko bomo omogočiti mladim kakovostno življenje v mestu ter možnost za prvo zaposlitev v Kranju.

Ustanovili bomo Kranjski stanovanjski sklad za učinkovito urejanje občinskega lastništva, reševanje stanovanjske problematike in obrnitev trenda padajoče demografije v starem Kranju. Sklad bo kupil in prenovil prazne hiše in stanovanja, ter jih ponudil v najem ali odkup zainteresiranim mladim Kranjčanom. Sodelovala bi lahko tudi kranjska podjetja, ki bi prek participiranja v skladu zagotovila stanovanja za svoje visoko-usposobljene kadre. Trajna vezava mladih družin na Kranj bo močno popravila dolgoročno demografsko in gospodarsko sliko občine.

Nosilni projekt: Kranjski stanovanjski sklad

Stari Kranj 2.0

3. SLOVENSKA PRESTOLNICA ŠPORTA

Kranj mora izkoristiti izjemno športno tradicijo in dobro infrastrukturo za zagotovitev optimalnih pogojev za izpopolnjevanje vrhunskih športnikov. Obstoječo športno infrastrukturo bomo dogradili tako, da bo omogočala tudi izvedbo tekem in treningov na najvišjem nivoju. Ustvarili bomo sinergijo med športom, turizmom, lokalnim gospodarstvom in celotno občino.

Občina bo v naslednjih letih pričela z gradnjo novih športnih objektov: novo tribuno za nogometni stadion z reflektorji in novo travnato površino, atletska in večnamenska športna dvorana s plezalnim centrom, hokejsko dvoranoter dvorano za odbojko na mivki, za katere so bomo prizadevali, da postanejo nacionalni panožni centri in bodo nudili odlične pogoje za rekreativno udejstvovanje. Poleg bomo zgradili športni hotel, ki bo nudil odlične pogoje za vrhunske priprave športnikom. Za rekreativce in najmlajše pa bomo postavili adrenalinski in vodni park. S tem bo Kranj postal metropola slovenskega športa.

Nosilni projekt: Športno mesto na stadionu Stanka Mlakarja

Kranj - Športno mesto

4. TURISTIČNO-REKREATIVNI BISER

Kranj je izjemno zanimiva, a hkrati še dokaj neodkrita destinacija. Med največje prednosti mestne občine zagotovo sodijo odlična geografska lega (bližina Ljubljane, vznožje Alp, sotočje Save in Kokre), neposredna bližina avtoceste in železnice ter mednarodnega letališča. Kranj ponuja številne možnosti za ustvarjanje tematskih zgodb. Gorenjska prestolnica je dobro poznana kot Prešernovo mesto s čudovitim srednjeveškim mestnim jedrom. V bližini pa obstajajo tudi druge, manj poznane zanimivosti, ki jim bomo namenili več pozornosti in jih skušali približati ljudem. Med njimi so zgodbe o mamutu na območju Čukove jame, človeški ribici, ki bi jo lahko v sodelovanju z Jamskim laboratorijem Tular smiselno uvrstili v Kranjske rove, skritem rovu v Šmajdovem gradu ter številnih zgodovinskih kranjskih osebnosti. Kot turistično in kongresno destinacijo bomo izkoristili tudi kompleks Brdo, kar bo še posebej aktualno ob predsedovanju Slovenije Svetu EU leta 2021. Slednje bo odlična priložnost tudi za dograditev prepotrebne državne prometne infrastrukture.

Mesto z okolico bomo turistično in rekreacijsko obogatili z boljšim izkoriščanjem številnih vzpetin, gozdnih in vodnih površin, kot so npr. Šmarjetna gora, Jošt, Jamnik, Udin boršt, Trbojsko jezero, Bobovška jezera ter kanjona Save in Kokre. Ustvarili bomo prostore, namenjene preživljanju prostega časa za vse generacije. V kanjonu Save in Kokre bomo uredili mesto za uživanje ob vodi, rekreacijo ter različne prostočasne dejavnosti v naravi. V kanjonu Save bomo uredili plažo, sprehajalne poti skozi drevored, pomol za čolne in rekreativno plovnost vse do Mavčič. Kanjon Kokre je biser, ki se nahaja skoraj povsem sredi mesta in danes zaradi pomanjkljivega vzdrževanja in posedanja konglomerata potrebuje resno sanacijo. Posebej privlačna za občane in druge obiskovalce bo Kranjska mestna plaža v kanjonu Kokre, blizu mesta, kjer je pred 100 leti že obstajalo mestno kopališče.

Nosilni projekt: Kranjska mestna plaža v kanjonu Kokre

Kanjona Save in Kokre

5. EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE 2025

Podpirali bomo ustvarjalni prepih in raznolikost, ambiciozne kulturne ustvarjalce in producente, boljšo dostopnost umetniških stvaritev, širitev in približevanje občinstvom ter kulturni turizem.

Aktivno si bomo prizadevali za osvojitev naziva Evropska prestolnica kulture 2025, pri čemer svojega nastopa ne bomo omejili le na mesto, ampak bomo vanj vključili celotno gorenjsko regijo. Ob tem bomo Kranju zagotovili modularno, večnamensko koncertno-kongresno dvorano za 500 obiskovalcev, umestili kulturno-ustvarjalne vsebine v Globus, obnovili notranjost Prešernovega gledališča, vzpodbujali mrežo kulturnih domov, in obudili filmsko gledališče. V okviru mestne uprave bomo vzpostavili Urad za kulturo in ustvarjalnost, da bodo ti projekti bolje in hitreje uresničeni. Več vetra v jadra kulture!

Nosilni projekt: modularna Koncertno-kongresna dvorana za 500 ljudi na mestu stare tovarne Sava v centru

Kranj, evropska prestolnica kulture

6. STARI KRANJ 2.0

Oživili bomo tudi stari Kranj. V center mesta bomo vrnili del izobraževalnih ustanov in občinskih upravnih funkcij, uredili kompleks od tržnice do pošte, pripeljali trgovce v mesto in pripravili privlačno ponudbo turizma, kulture, gostinstva in nakupovanja za obiskovalce. S slednjim bo upravljal urad Vodje ponudbe mesta, ki bo skrbel za potrebe obiskovalcev ter izvajalcev trgovsko-gostinske ponudbe. Z ustanovitvijo Kranjskega stanovanjskega sklada bomo poiskali rešitev za prazne in propadajoče hiše, ki jih bomo kupili in obnovili v meščanska stanovanja.

Center mesta pa razumemo širše. Za nekdanjimi mestnimi vrati leži nekdanja veleblagovnica Globus, ki je danes le senca trgovskega središča mesta. Vanj bomo umestili kulturno-ustvarjalne vsebine in razširili trgovsko dejavnost. V kleti pa se bomo zavzemali, da združimo celoten Arhiv Republike Slovenije za Gorenjsko, ki je danes na več neustreznih dislociranih lokacijah. Na mestu nekdanje stare tovarne Sava, ki je danes neugledno sivo parkirišče, bomo postavili kompleks Mestna vrata. Ta bo vseboval garažno hišo, koncertno-kongresno dvorano, trgovine in terasaste bloke.

Nosilni projekt: kompleks Mestna vrata na mestu nekdanje stare tovarne Sava

KRajevne skupnosti

7. OBČINA VSEH GENERACIJ

Kranj potrebuje zagnanost, pogum in neusahljivo energijo mladih ter neprecenljiva znanja, izkušnje in nasvete starejših generacij. Mladim bomo omogočili pogoje za aktiviranje, zaposlovanje in ustvarjanje družine, starejšim pa zdravo, aktivno in samostojno življenje. Spodbujali bomo razvoj storitev za podporo aktivnemu staranju in oskrbi starejših ter gibalno oviranih oseb.

Staranje prebivalstva bo znatno zaznamovalo našo prihodnost, zato bomo vzpostavili sistem dolgotrajne oskrbe. Za starejše občane bo poskrbljeno tudi z dnevnimi in medgeneracijskimi centri, oskrbovalno bolnišnico in urejeno nego na domu. Zagotovili bomo novo enoto doma za starostnike, ki ga Kranj potrebuje že danes. Z namenom izenačevanja možnosti za vse občane, bomo kot invalidom prijazno mesto na občinski ravni ustanovili Svet organizacij ljudi s posebnimi potrebami. Njegova naloga bo skrb za razvoj in izvajanje programov s področja invalidske problematike.

Nosilni projekt: Novi dom za starostnike

KRajevne skupnosti

8. KRAJEVNE SKUPNOSTI – SRCA OBČINE

Krajevne skupnosti so osnovni gradnik lokalne samouprave in so ključne za dobro počutje krajanov. So središče malih, a hitro rešljivih problemov. Vsem 26 krajevnim skupnosti bomo povrnili odvzeto soupravljanje in avtonomijo ter jih obravnavali kot enakovredne partnerje pri načrtovanju razvoja mestne občine. V okviru posameznih krajevnih skupnosti bomo uvedli redna srečanja novega župana z občani.

Mesto bo prek Službe za krajevne skupnosti zagotovilo pomoč pri pripravi programov razvoja posameznih krajevnih skupnosti na različnih področjih, koordinacijo sodelovanja s krajevnimi skupnostmi pa bo vodil pristojni podžupan. V osmih letih bomo za krajevne skupnosti namenili 10 milijonov EUR participatornega proračuna za projekte na podlagi njihovih dolgoročnih planov.

Nosilni projekt: Participatorni proračun 10 milijonov EUR v 8 letih za KS in povečanje njihovih pristojnosti

KRajevne skupnosti

Rezultati ankete »Kranj zmore več« 

Volilni program smo oblikovali na podlagi tega, kar čutimo do svojega mesta in kar se nam zdi nujno postoriti za boljšo, svetlejšo in bolj optimistično prihodnost Kranja. Pri tem ste nam pomembno pomagali tudi vsi, ki ste izpolnili anketo in s svojimi odgovori potrdili pravo smer glavnih usmeritev volilnega programa. Potrdilo se je, da želimo izboljšati ista področja in da nas težijo enake težave, zato vam obljubljam, da se naše sodelovanje z oddajo vašega glasu na volitvah še zdaleč ne bo končalo. Rezultate ankete si lahko ogledate v spodnjih grafih:

Zahvaljujem se vam za vaše sodelovanje ter vas vabim 18. novembra na volitve. Ker vem, da Kranj zmore več!

Rezultate vseh vprašanj si lahko pogledate na povezavi.